Stunning Engagements at Carmel with Francesco & Alana

 

aef_0004_img_3772bycarololiva__carololiva_webaef_0005_img_3778bycarololiva__carololiva_webaef_0013_img_3847bycarololiva__carololiva_webaef_0015_img_3856bycarololiva__carololiva_webaef_0017_img_3869bycarololiva__carololiva_webaef_0019_img_3888bycarololiva__carololiva_webaef_0021_img_3894bycarololiva__carololiva_webaef_0022_img_3906bycarololiva__carololiva_webaef_0024_img_3913bycarololiva__carololiva_webaef_0029_img_3934bycarololiva__carololiva_webaef_0034_img_3960_bycarololiva-1__carololiva_webaef_0039_img_3994bycarololiva__carololiva_webaef_0040_img_3996bycarololiva-1__carololiva_webaef_0045_img_4054bycarololiva__carololiva_webaef_0049_img_4065bycarololiva__carololiva_webaef_0053_img_4085bycarololiva-2__carololiva_webaef_0053_img_4085bycarololiva__carololiva_webaef_0060_img_4143bycarololiva__carololiva_webaef_0061_img_4172bycarololiva__carololiva_webaef_0063_img_4187bycarololiva__carololiva_webaef_0067_img_4216bycarololiva__carololiva_webaef_0069_img_4239bycarololiva__carololiva_webaef_0074_img_4260bycarololiva__carololiva_webaef_0078_img_4289bycarololiva__carololiva_webaef_0083_img_4326bycarololiva__carololiva_webaef_0084_img_4348bycarololiva__carololiva_webaef_0092_img_4406bycarololiva__carololiva_webaef_0111_img_4524bycarololiva__carololiva_webaef_0114_img_4533bycarololiva__carololiva_webaef_0121_img_4584bycarololiva__carololiva_webaef_0127_img_0821bycarololiva__carololiva_webaef_0128_img_4631bycarololiva__carololiva_webaef_0135_img_4716bycarololiva__carololiva_webaef_0140_img_4767bycarololiva__carololiva_webaef_0148_img_0846bycarololiva__carololiva_webaef_0152_img_0868bycarololiva__carololiva_webaef_0158_img_4925bycarololiva__carololiva_webaef_0165_img_4946bycarololiva__carololiva_webaef_0176_img_0906bycarololiva__carololiva_webaef_0188_img_5055bycarololiva__carololiva_webaef_0195_img_5077bycarololiva__carololiva_webaef_0199_img_5100bycarololiva__carololiva_webaef_0208_img_5168bycarololiva__carololiva_webaef_0209_img_5169bycarololiva__carololiva_webaef_0210_img_5170bycarololiva__carololiva_webaef_0211_img_5195bycarololiva__carololiva_webaef_0212_img_5201bycarololiva__carololiva_webaef_0217_img_5254bycarololiva__carololiva_webaef_0225_img_5280bycarololiva__carololiva_webaef_0230_img_5296bycarololiva__carololiva_web

Photography : Carol Oliva Photography

MUAH : Blush Monterey

 

 

Leave a Reply